До всички участници в СТЕКСПО 2018

За издаването на пътни листове за животните номера на животновъден обект е 8800-0003