За АРМПБ

В инициативния комитет по учредяването в гр. Сливен на 29/април/2015, участват:

  • 114 фермера
  • 3 Компании вносители на семенен материал.
  • Фирми от сектор преработка на месо.
  • Представители на НСГБ и АРЧШГБ, Селскостопанска Академия.