Заявление за членство в АРМПГБ

Целогодишно подаване за нови членове

Заявление за членство в АРМПГБ

Формуляр за регистрация на новородено теле

Подава се в рамките на месец след всяко едно отелване! Попълват се всички реквизити!