ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ОБМЕН НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В САЩ

 

 

За трета поредна година Фондация ,,Америка за България’’ набира кандидати за обменната си програма „Лидери в земеделието“. През 2018 г. Фондацията ще изпрати на обучение в САЩ 16 български специалисти от аграрния сектор, а целта на програмата е да подкрепи развитието на модерно и конкурентно земеделие в България.

 

Кандидати за програмата се набират до 18 февруари 2018 г. Подробна информация за условията и начина на кандидатстване е публикувана на Интернет страницата на Фондация „Америка за България“. Обученията в САЩ се администрират от Института за международно земеделие „Норман Борлауг“ към Университета „Тексас А&M“. Това е един от водещите аграрни университети, който през последните години отделя най-голям бюджет за изследвания в областта на земеделието в САЩ.

 

Участие в програмата „Лидери в земеделието” могат да вземат български фермери, мениджъри, технически специалисти, учени, преподаватели или администратори. В рамките на около две седмици участниците ще преминат интензивни групови обучения в САЩ. През 2018 г. те ще се обучават в две основни направления – месодайно говедовъдство и преработка на зърнени култури. Българските фермери ще се запознаят със съвременните маркетингови стратегии и иновативни подходи за добавяне на стойност към земеделската продукция.

 

От 2009 година досега повече от 185 български специалисти от сектор земеделие са преминали  обучение в САЩ по различни програми на Фондация „Америка за България“. Фондацията е подпомогнала проекти на обща стойност 7.5 милиона долара в областта на земеделието. Работила е в сътрудничество с редица браншови организации, сред които Асоциацията на земеделските производители в България, Съюза на Дунавските овощари, Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България, Националния съюз на градинарите в България и други. Фондация „Америка за България“ е подкрепяла и редица научни проекти в областта на земеделието на Аграрния университет в Пловдив, Тракийския университет в Стара Загора, Университета по хранителни технологии в Пловдив, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Лесотехническия университет в София.

 

За повече информация:

Златина Балева, Програмен експерт „Развитие на частния сектор”

Фондация „Америка за България”

Tel.: +359 (2) 806 3800

agleaders@us4bg.org