Фондация Америка за България организира учебна практика по месодайно говедовъдство по програмата  „Лидери в говедовъдството“, на което ще присъстват 11 човека и 1 преводач. Те ще вземат участие в две интензивни групови обучения в САЩ, щата Тексас, от 19 август до 2 септември. Там те ще се срещнат със свои колеги от сектора, ще участват в полеви наблюдения и посещения, ще посетят университетски курсове и семинари и ще присъстват на земеделски конференции, изложения, конвенции. Ще посетят Унивеситетът в Тексас A&M, ферми в околоността, отглеждащи Брангус, Асоциации за развъждане на Брангус, Ангус, Брахман и още. Така ще повишат не само своите знания и умения, но и ще донесат практически идеи за подобряването на прилаганите в България практики.

Четирима от участниците са от Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България: Стоян Чуканов – Председател на АРМПГБ, Андрей Чалъков – Изпълнителен Директор на АРМПГБ, Васил Морфов – Член и Алекси Дурев – Член. Другите участници са Борис Лазаров, Момчил Тасков, Стефка Боева, Валентин Владимиров, Стефан Борисов, Иван Стоянов, Тоню Тонев и Теодора Попова – преводач.

Целите на програмата са българските земеделци да разбират, знаят:

  • Американските стандарти за управление на говедовъдството
  • Управлението на пасищата
  • Хранене и здраве на животните
  • Процедури за транспортиране на живи говеда
  • Технологии/техники за интензивно производство на говеждо месо
  • Американска генетика на месодайните говеда и изкуствено осеменяване
  • Клане на говедата, международни правила за кланицата, безопастност и хигиена на кланиците, вкл. Процедури по НАССР
  • Обработка и маркетинг на говеждо месо, качество, охлаждане, опаковане на месото
  • Обработка на колбаси и пушени меса
  • Маркетингови стратегии