НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ФЕРМЕРИ ЧЛЕНОВЕ НА АРМПГБ

Уведомяваме Ви, че по искане на УС на „Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България“, на 30.11.2017 г. – четвъртък, в гр.Сливен, ул. „Великокняжевска“ 31, хотел „Национал“, зала „Галерия“, от 10.00 ч. ще се проведе Общо събрание на членовете на Асоциацията с дневен ред:

  1. Приемане и освобождаване на членове на Асоциацията;
  2. Промяна по вид и размер на членски внос и имуществени вноски;
  3. Обсъждане на организационни и други проблеми, които следва да бъдат решении на това и/или на следващото събрание на КВО и/или на ОС;
  4. Приемане на обща стратегия на Асоциацията до 2020 година.
  5. Промяна в съставите и числеността на ВКО, УС и КС;
  6. Промяна на устава на АРМПГБ, относно начина на свикване на извънредни и редовни събрания на ОС и ВКО;

 

Присъствието на всички членове е задължително, вкл. и фермери, които са подали заявление за членство.