НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ФЕРМЕРИ ЧЛЕНОВЕ НА АРМПГБ

Уведомяваме Ви, че по искане на УС на „Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България“, на 26.04.2018г. – четвъртък, в гр.Сливен, ул. „Великокняжевска“ 31, хотел „Национал“, зала „Галерия“, от 10.00 ч. ще се проведе Общо събрание на членовете на Асоциацията с дневен ред:

  1. Приемане и освобождаване на членове на Асоциацията;
  2. Обсъждане на организационни и други проблеми, които следва да бъдат решени на следващо събрание на КВО и/или ОС;
  3. Приемане на финансов отчет за 2017г.;
  4. Приемане на отчет за дейността на УС и КС;
  5. Промяна на устава;
  6. Промяна в съставите и числеността на УС и КС.

Присъствието на всички членове е задължително, вкл. и фермери, които са подали заявление за членство.