ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЕСОДАЙНИТЕ ПОРОДИ ГОВЕДА В БЪЛГАРИЯ“

 

Във връзка с подготвения Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, Управителният съвет на АРМПГБ „Асоциация за Развъждане на Месодайните Породи Говеда в България“, застава плътно зад позицията на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) като подкрепя исканията им по Декларация от 26.03.2018г., настоявайки земеделските стопани да бъдат изключени от обхвата на този закон. Българските фермери не осъществяват икономическа дейност, свързана с нефт и нефтени продукти, а плащат данъци и акцизи върху полученото гориво и зареждайки своите селскостопански машини, превозни средства, съоръжения и техника за нуждите на стопанствата си се явяват крайни потребители на течни горива. В тази връзка считаме, че е недопустимо да се утежнява дейността на земеделските стопанства като им се налага непосилна административна и финансова тежест и настояваме за предвиждането на специално изключение, свързано с техния статут и дейност.

ПОЗИЦИЯ ГОРИВА