Обръщаме Ви внимание на някои основни момента, касаещи избора и подготовката на изложбени животни.

Когато избирате животно трябва да следите за:

 1. Животното да е с хармонично развито и характерно за породата телосложение.
 2. Гръб – прав , дълъг и широк добре замускулен .
 3. Крупа – широка и дълга с лек наклон надолу характерна за леко отелващи се животни без чужда помощ.
 4. Раменен пояс – добре развит, замускулен, широк и масивен без разделяне на мускулатурата между раменете ( за Абърдийн ангус ).
 5. Крака – погледнати отпред, отзад и отстрани трябва да са прави, силни и здрави със здрав и нормално развит копитен рог, характерни за животни пасищно отглеждани и правещи дълги преходи.
 6. Гръден кош – дълбок и широк. Ребрата, сключващи почти прав ъгъл с гръбначния стълб, даващи голям обем на гръдния кош .
 7. Бут с добре развита мускулатура, стигаща до скакателната става .
 8. Виме – прибрано, добре захванато за тялото, с нормален брой цицки пригодени за сучене.
 9. Тестиси – добре оформени, симетрични и нормално развити за възрастта на бичето.
 10. Спокоен темперамент – с тези животни се работи лесно. Голямо предимство при прилагане на ИО и постигане на бърз генетичен напредък.

При подготовката да се обърне внимание на:

 1. Животните трябва да са маркирани с две ушни марки .
 2. Да притежават паспорт, или зоотехнически сертификат (за животни, които са извън АРМПГБ), издаден от развъдна асоциация за месодайни породи говеда в България  – АРМПГБ  или НАМГБ .
 3. Добро здравословно състояние и изложбена кондиция . Поне месец преди изложението да се прецени тяхната охраненост и ако е наложително се подлагат на хранителна дажба за да достигнат необходимата изложбена кондиция (малко над разплодната). Да се обърне необходимото внимание на състоянието на копитата.
 4. По възможност се избират малко повече бройки за подготовка и впоследствие се избират по-податливите на водене и по-спокойни при странични шумове, присъствие на много хора и животни  говеда.
 5. Приучване на животните за водене и дефилиране – особено внимание да се отдели на привикването с човека , който ще го води, и представи на изложбата . По-близък контакт при хранене, чесане и поставяне на нашийник , оглавник или друг повод за водене и представяне.
 6. Преди транспортирането за изложбата се извършва къпане и отстраняване от космената покривка на всякакви натрупани с времето замърсявания. Необходимо е за последващото по-лесно подготвяне и привеждане на животните в изложбен вид .
 7. Бици, които ще участват в конкурса на изложението, трябва да са с поставена носна халка и  да са приучени да се водят с водач за бици (уред, приспособление) .

По време на подготовката поне веднъж дневно да се поставя водача и да се прави  разходка в някакво затворено пространство, приучват се да се водят в кръг, да застават неподвижно с повдигната глава. Приучването за стойка с повдигната глава може да стане постепенно с поставяне на оглавник и привързване с повдигната глава  периодично. Желателно е заниманията да  се провеждат на пусната музика, за максимално приближаване към условията по време на изложбата.

За бици, които ще участват само в изложението е достатъчно да са в добра кондиция и почистена космена  покривка.

8. За участващите в конкурса женски животни е необходимо да се научат да носят оглавник и да се водят в манеж , както и да застават неподвижно с повдигната нагоре глава . Това се постига с ежедневно  занимание поне за 1 час. Желателно е заниманията да  се провеждат на пусната музика  за максимално приближаване към условията по време  на изложбата.

За кравите, които ще участват само в изложението е достатъчно да са в добра кондиция и почистена космена  покривка.

На изложителите ще бъдат раздадени номера. Препоръчително е използването на бели манти.

Животните за представяне в ринг ще бъдат подготвени от ирландски специалисти.

Пристигането на животните става на 11.09.2017г., по възможност до 18,00 часа, за да могат да се разпределят по клетките и да има време за адаптиране към новата обстановка.

Главен съдия на изложбата: Гернот Пол/Gernot Pohl/ – Председател на Асоциацията за развъждане на Месодаен Симентал в Германия.

Комендант на мероприятието: Димитър Димитров – зооинженер в АРМПГБ.

Помощник-съдия: Уве Харстел /Uwe Harstel/ – Германия.

 

Уважаеми колеги, моля да потвърдите участието си в изложбата, както и с  колко животни ще участвате  и какъв транспорт ще използвате.

При ползване на собствен транспорт, направените от вас разходи ще се възстановят от АРМПГБ след издаването на фактура от ваша страна.

При липса на ваш транспорт животните ще бъдат превозени  от фермата до изложбата и обратно за сметка на АРМПГБ.

Участниците  в изложбата трябва да изпратят :

 1. Копие на картончето за регистрация като земеделски производител.
 2. Копие от паспорта, или зоотехническия сертификат на животните участващи в изложението.
 3. Ушните марки, дата на раждане, пол, порода и категория на животните, с които ще участват.
 4. Вид транспорт, който ще ползват – собствен, или организиран от АРМПГБ .

За по-добра организация, договорки с транспортната фирма, осигуряване на необходимите изложбени места в клетките и други логистични  дейности по организиране  на събитието е моля  да  изпратите необходимите документи и информация в срок до 10 август 2017г.

Пример за подготвителен етап преди изложба – тук

Пример изложбена кондиция и представяне на Абърдийн Ангус – тук

Повече информация, относно СТЕКСПО 2017, можете да получите на тел. 0895 633 412