Турция има точно определени изисквания за отбитите телета, които внасят, според Председателя на ICSA, John Halley.

Перспективата за износ на животни започва да изглежда по-положителна, предвид това, че Турция ще бъде ключов клиент на едър рогат добитък през 2017г., смята председателя.

Но освен това, той предупреждава фермерите, че отбитите телета трябва да отговарят на редица критерии, за да удовлетворят исканията на Турския пазар.

„Животните трябва да са под 12 месеца при доставяне, затова се търсят под 11 месеца в някои случаи. Освен това, отбитите телета, трябва да бъдат правилно обезроговени. В противен случай не се разглеждат. Максималното тегло е около 330 кг.“, споделя председателя.

Официални данни показават, че през 2016г., близо 20 000 ирландски говеда са изнесени в Турция. В това число влизат отбити телета и бици.

Първият износ на говеда към Турция се е осъществил през Септември миналата година.

Смята се, че Турция има изискване за внос до над 400 000 глави годишно.

Председателят вярва, че растежа и разширяването на търговията с живи животни е от ключово значение, за да се гарантира печалбата и прехранването на говедовъдците в бъдеще.

„За да се развиват фермерите, единствената перспектива е във износа на живи животни.“, споделя той.

„Броят на телетата за износ към Холандия са почти удвоени в сравнение с преходната година. В Испания също значително се увелиачват бройките от износ.“, добавя председателя.

 

 

Източник: http://www.agriland.ie/farming-news/turkish-export-market-has-very-specific-requirements-for-weanlings/#