Уважаеми членове,

 

Уведомяваме Ви, че на 04.10.2017г.-сряда в хотел „Национал палас“, конферентна зала „Прима“, от 16:00 часа, ще се проведе заседание на Управителния съвет и Контролния съвет на АРМПГБ, със следния  Дневен ред:

 

  1. Насрочване на дата за Общо събрание.
  2. Обсъждане на проведеното от АРМПГБ мероприятие „СТЕКСПО 2017“.
  3. Обсъждане на позиция на Асоциацията, която да бъде представена пред Министерство на земеделието, храните и горите във връзка с предстоящи промени в Схемата на държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните; механизма за определяне и регистрация на новородени, породни животни във ВетИС, Наредба 3, премахването на родословните книги на хартиен носител, водени от развъдните организации и замяната им с електронни.
  4. Обсъждане на членския внос за 2018 г.
  5. Обсъждане на общи съвместни действия с Национална Асоциация за развъждане на породите Монбелиард и Симентал.
  6. Други.