Компанията търси да назначи зооинженер в кравеферма, базирана в село Стъргел, който да:

 • Оказва съдействие на ветеринарния лекар при лечение, маркиране, провеждане на прегледи и изследвания, както и при попълване на необходимите медицински документи свързани с това.
 • Планира оборота на стадата и на фуражния баланс;
 • Отговаря за организацията и контрола на хранене;
 • Отговаря за организацията и усъвършенстването на процесите за размножаване
 • Отговаря за контрола по размножаване, селекция, механизация, зоохигиена и опазване на природната среда във фермата;
 • Организира и участва в производството, окачествяването, съхранението, преработването и рационалното използване на фуражите;
 • Организира профилактиката на животните;
 • Въвежда добри производствени практики и участва в управлението на системите за безопасност и качество на храните;
 • Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последваш вътрешен контрол,контрол по спазване на управление на документи и записи, преглед на запитвания, оферти и договори;
 • Подготвя, организира и извършва обучения и инструктажи на персонала във фермата;
 • Преглежда оферти от доставчици и подготвя документи за закупуване на технически средства, работно облекло, лични предпазни средства, и други материали необходими за функционирането на фермата, чието решение за закупуване се взема от управителя на дружеството;
 • Изготвя, попълва,сортира и съхранява и контолира правилното съставяне и състояние на записите по стандартите за управление и качество, внедрени във фермата, ДДД ( дератизация, дезинфекция и дезинфекция), ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд), СТМ (служба трудова медицина).
 • Изпълнява и други задачи, поставени от ръководството;
 • Изготвя план за работа на хората във фермата – месечен и годишен и отчита извършени и не извършени деиности  за съответния период;
 • Изготвя план за подготовка на пасищата за свободно отглеждане на животните.

Идеалният кандидат притежава:

 • Образование – Висше, Степен – Бакалавър, Специалност – Животновъдство/Зооинженерство
 • Компютърни умения – ms office, internet
 • Професионален опит в областта – мин. 3 год.
 • Умения за работа с медицинска апаратура
 • Отговорен, прецизен и лоялен
 • Умения за работа в екип
 • Говорим английски език
 • Стаж минимум 2 години
 • Препоръки от предишна месторабота или стаж

Фирмата предлага добро заплащане, трудов договор + осигуровки.
Телефон за връзка: +359 887 741 447

Оригиналния файл можете да изтеглите от тук: zooinjener-angus-mesno-govedovadstvo