НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ФЕРМЕРИ

Уведомяваме Ви, че по искане на УС на „Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България“, на 08.12.2016 г. в гр.Сливен, ул. „Великокняжевска“, хотел „Национал“, зала „Галерия“, от 13.00 ч. ще се проведе извънредно Общо събрание на членовете на Асоциацията с дневен ред:

 1. Приемане и освобождаване на членове на Асоциацията* -*Членството в Асоциацията на неизплатилите задълженията си ще бъде прекратено!
 2. Приемане на вътрешни актове – Тарифа на услугите и Правилникът за развъдната книга.
 3. Промяна в съставите на ВКО, УС и КС.
 4. Промяна по вид и размер на членски внос и имуществени вноски.
 5. Обсъждане на организационни и други проблеми, които следва да бъдат решении на следващо събрание на КВО и/или на ОС.
 6. Създаване на селекционни съвети по породите.
 7. Изменяне и допълване на устава.
 8. Избиране и освобождаване на членове на управителния съвет и промяна на неговата численост.

В тази връзка, желаещите да получат членство в „Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България“, следва да подадат своите заявления до 10.11.2016г. на e-mail: office@bbab.bg, или на хартиен носител, на адрес: гр. Сливен, 8800, ул. „Арх. Йордан Йорданов“ 10! Присъствието на подалите заявления за членство в АРМПГБ на 08.12.2016г. е задължително!

Обръщаме Ви внимание, че за периода 2016 – 2017г. влизат в сила новите условия по схема 3/Обвързано подпомагане на месодайни крави под селекционен контрол/, а именно:

 1. Минимален брой животни в стопанство, допустими за подпомагане: – 20 месодайни крави под селекционен контрол от една порода, вписани в Главния раздел на родословната книга;
 2. Месодайните крави под селекционен контрол могат да получат подпомагане само по една от двете схеми за обвързана подкрепа за месодайни крави
 3. Доказване на нови телета за стопанството, съответстващи на поне 0,5 телета на допустимо за подпомагане животно /т.е. да са регистрирани поне 50% отелвания в стадото на година/;
 4. Членство в развъдна организация.

 

N.B! В изпълнение на т.3 от условията по схема 3, Ви напомняме, че следва редовно и своевременно да подавате формулярите за регистрация на новородени телета към АРМПГБ!

 

След събранието, УС на АРМПГБ, Ви кани да присъствате на Коледното тържество, което ще се проведе в ресторанта на хотел “Национал“. Местата за него можете да заявите до 30.11.2016г. с внасяне на куверт в размер 35.00 лв. по сметка на Асоциацията в ОББ, IBAN: BG23UBBS80021040389640, BIC: UBBSBGSF като в платежното задължително посочите името, за което заплащате.   Нощувки можете да резервирате директно в хотел „Национал“, или в някой друг от хотелите в гр. Сливен. Очакват Ви много изненади,  награди и забавления!