Уважаеми членове на АРМПГБ,

Във връзка с промяната на ръководството на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/ и предстоящото актуализиране на списъците на месодайните крави под селекционен контрол, Ви уведомяваме, че заявления по схемата за обвързано подпомагане, е желателно да бъдат подавани към края на зададения период, за да има достатъчно време за тяхното обработване.