До всички участници в СТЕКСПО 2019

Животновъдният обект за издаване на пътни листи е 4000-0158.