07. 06. 2017

Професионално балиране и силажиране за защита на Вашите груби фуражи

Съвременното високопродуктивно животновъдство е немислимо без хранене с висококачествен силаж и сенаж. Именно за това от съществено значение е правилното съхранение и приготвяне, както в млечните, така и в месодайните ферми. С използването на висококачествени продукти за балиране се постига по-голяма ефективност и икономия в процеса на балиране на сено и слама. Фирма Агритоп е […]

Прочети още

19. 12. 2016

Какво предстои за европейските месодайни крави кърмачки

Според последния доклад на Европейската комисия бройката на месодайните крави кърмачки в някои от страните в ЕС (ЕС-15), се очаква да намалее през следващите години. Докладът, който представя средносрочните прогнози за стоковите пазари в ЕС до 2026г. показва, че стадата крави с бозаещи телета вероятно ще намалеят с 1 милион на глава (8,6) в сравнение […]

Прочети още