28.03.2019 / 11:00

гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ 31, хотел "Национал", зала "Графити"

Достъп:

office@bbab.bg
+359 89 563 3412

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ФЕРМЕРИ ЧЛЕНОВЕ НА АРМПГБ

Уведомяваме Ви, че по искане на УС на „Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България“, на 28.03.2019г. – четвъртък, в гр.Сливен, ул. „Великокняжевска“ 31, хотел „Национал“, зала „Графити“, от 11:00 ч. ще се проведе Общо събрание на членовете на Асоциацията с дневен ред:

  1. Приемане на годишен финансов отчет за 2018г.
  2. Приемане на годишен доклад за дейността на Асоциацията.
  3. Приемане на годишен отчет за дейнсотта на УС и КС.
  4. Обсъждане промени в устава и тяхното приемане.
  5. Обсъждане промяна в съставите на УС, КС и КВО.

Присъствието на всички членове е задължително, вкл. и фермери, които са подали заявление за членство.