На 9.11.2016г. в град София се проведе съвещание относно създаване на групи производители към АРМПГБ.

На сбирката присъстваха фермери, членове на Асоциацията, както и Председателя на АРМПГБ – Стоян Чуканов.

Повече информация за създаването на групи производители ще бъде официално обявено на Общото събрание на 8.12.2016г. в град Сливен.