“Ахат Агро-1” ЕООД, гр.Пазарджик продава бали люцерна – малки квадратни и ролонни бали.

Цена на малки квадратни – 4,00-4,50 лв./бр. без ДДС.
(чиста люцерна)

Цена за ролонни – 0,13 лв./кг. без ДДС.
(звездан, люцерна, тревни смески)

Балите са прибрани, цена от сеновал.

Лице за контакт – Иван Стоянов, тел: 0888/33 23 97