Уважаеми членове на АРМПГБ,

 

Във връзка с предстоящия внос на разплодни животни от Ирландия, сметката на АРМПГБ в Уникредит Булбанк, по която се превежда сумата за покупка на разплодни животни е:

IBAN: BG79UNCR70001522811542

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ МЕСОДАЙНИ ПОРОДИ ГОВЕДА В БЪЛГАРИЯ, с ЕИК/БУЛСТАТ/ – 176874213

СУМАТА за превод е: 2710 евро

( Сумата е без ДДС )

 

! Крайният срок за превод на сумата е 30.12.2016г. !

 

За повече информация за вноса на животни посетете: http://bbab.bg/article/bulls_imp2016/