Във връзка с новите изисквания към земеделските стопани, свързани с реализацията на животни по схемите за обвързано подпомагане СМКЮ, ЕЖСК – месо и ДПЖСК, прилагаме основните моменти от указанията на Министерството на земеделието, храните и горите.

iziskvaniia_km_zemedelskite_stopani_za_realizatsiia_na_zhivotni

 

Напомняме, че за да получите обвързана подкрепа, всички изискуеми документи трябва да са издадени в периода между 01.10.2018 и 30.09.2019г. и да бъдат представени в рамките на посочения от министерството срок от 05.10.2019 до 31.10.2019г.  в съответната областна дирекция на ДФ “Земеделие” – РА!