14. 12. 2017

Позиция на АРМПГБ по ставката за Схема за обвързано подпомагане на месодайни крави под селекционен контрол (СК)

Изх. № 75/14.12.2017г. ДО: Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Уважаеми Господин Министър, Настоящото писмо има за цел да разсее митичния пушек около формирането на ставките на „Схема за обвързано подпомагане на месодайни крави под селекционен контрол (СК)“. В изложението на това писмо ще бъдат използвани цитати от аргументацията при нотификацията на […]

Прочети още